Klubben

Hälleforshundklubben

 

 
   
   
 

 

Ändamål med Hälleforshundklubben vid bildandet 1994
-Föreningen skall verka för att hälleforshunden upptas som egen ras i SKK (Svenska kennelklubben) samt främja aveln med av HHK:s (Hälleforshundklubbens) avelsråd erkända hundar.
Föreningen skall även verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av hälleforshunden, samt att verka för att föreningen skall antas som lokalklubb i SÄK (Svenska älghundklubben).