Klubben

Kallelse årsmöte

Årsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2017.
Tid: Stämman hålles lördagen den 26 maj 2018

Årsmötet startar kl: 11.00, Länk dagordning

Plats: Travbanan Lycksele (Tottohallen i anslutning till travbanan) årsmötet sker i samband med:
Utemässan i Lappland – Norrlands största Jakt och Fiskemässa

Till medlemmar som deltager på årsmötet: Styrelsen har beslutat att betala tillbaka 100 kr på inträdet till utemässan mot uppvisande av betald inträdesbiljett samt att medlemsavgift är betald för 2018.

Mer info om mässan : www.utemassan.se

Logi
Ansia Camping, tel. 0950 – 10083, www.ansia.se

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för älghundar på Travbanan, Lycksele
Upplysningar: Thomas Eriksson, Tel: 070 – 661 82 12
eller Anders Norgren tel:070-646 57 74. Även Hälleforshundklubbens kassör Ulrika Eriksson kan ge upplysningar!

Mer info om utställningen: Klicka på Länk till Lyckseleutställning

Domare
Tomas Eriksson Jämthund hanar (ej juniorer)

Aina Lundmark Jämthund tikar (ej juniorer)

Ulf Ottosson alla jämthundsjuniorer

Patric Ragnarsson gråhund och övriga raser

Rätt till domarändring förbehålles.

Valpklass 130 kr.
Veteranklass 190 kr.
Övriga klasser 270 kr


Betalning genomförs i vårt Paysonsystem i samband med anmälan.

Anmäl senast den 10 maj. Mona Sundqvist, 070-239 95 80 e-post: mona.sundqvist@gmail.com

Övriga upplysningar Thomas Eriksson 070-661 8212

Anmälan till Lycksele uts går ej att göra före Åsele uts.
Detta för att underlätta för dom som sköter det administrativa vid vbäk utställningar.

Viktigt!
Kallelse och nummerlapp skickas via post ca en vecka innan utställningen

Enbart inbetald avgift gäller EJ som anmälan!
Har inte mottagningsbevis erhållits inom 3 dagar måste anmälan sändas på nytt.

Medlemskap i någon av SÄK’s lokalklubbar är ett krav!

Enl SKK:s regler får VALPAR under 4 månader ej införas på hundutställningsområdet

Hjärtligt välkomna!