Klubben

Klubben bildas 18/6 1994

För att bevara och utveckla det befintliga hundmaterialet så började bland annat Jonas Gulin och Nils Bäcklin skissa på en rasklubb i slutet på 80-talet.

Leif Gulin, Bo Tobiasson, Jan Ollas och Nils Bäcklin startade en intresseförening. Ett par år senare bildades rasklubben. Rasklubbens bildande skedde den 18/6 1994 i Gulsele. 45 intresserade hade åkt från hela landet för att deltaga i den första rasklubbsträffen.

Klubbens första styrelse:

Ordföranden: Leif Gulin

Ledamöter: Bo Tobiasson, Jan-Erik Bjermkvist, Kent Lindgren, Nils Bäcklin

Suppleanter: Hans Bergström, Börje Gravsjö

tillbaka