Pressklipp

Klubbtidning

Vår klubbtidning kommer normalt sett ut två-tre gånger per år: vår, höst och vinter

Jan-Erik Bjermkvist och Märit Truuts samlar in material till tidningen, formgivning görs av Märit. Vill ni bidra till tidningen så kontakta Jan-Erik eller mig. Skicka gärna material elektroniskt samt bilder i jpg-format. Foton kan man skicka postvägen, dessa returneras efter inscanning.

Som medlem i Hälleforshundklubben får du tidningen automatiskt. Bo Tobiasson sänder ut tidningarna och säljer även tidigare nummer till nya medlemmar. Nedanstående länkar visar tidningens innehåll!

 

Nästa nummer kommer i april 2017

Hälleforshunden nr2 2016 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2016 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2015 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2015 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2014 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2014 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2013 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2013 (pdf)


Hälleforshunden nr3 2012 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2012 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2012 (pdf)

Hälleforshunden nr3 2011 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2011 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2011 (pdf)

Hälleforshunden nr3 2010 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2010 (pdf)

 

Hälleforshunden nr1 2010 (pdf)

Hälleforshunden nr1 2009 (pdf) Hälleforshunden nr2 2009 (pdf)
Hälleforshunden nr2 2008 (pdf) Hälleforshunden nr3 2008 (pdf)
 

Hälleforshunden nr1 2008 (pdf)

 

Hälleforshunden nr1 2007 (pdf)

Hälleforshunden nr2 2007 (pdf)

  Hälleforshunden nr2 2006 (pdf) Hälleforshunden nr3 2006 (pdf)
  Hälleforshunden nr3 2005 (pdf) Hälleforshunden nr1 2006 (pdf)
  Hälleforshunden nr1 2005 (pdf) Hälleforshunden nr2 2005 (pdf)
  Hälleforshunden nr2 2004 (pdf) Hälleforshunden nr3 2004 (pdf)
  Hälleforshunden nr3 2003 (pdf) Hälleforshunden nr1 2004 (pdf)
  Hälleforshunden nr1 2003 (pdf) Hälleforshunden nr2 2003 (pdf)