Pressklipp

Svenska Kennelklubben informerar

20150513

Varför ska det rusas, matas och hängas?

Vikten Hans Rosenberg, exteriördomare ställer relevanta frågor om hur vi ställer ut våra hundar. Hundens naturliga rörelser ska bedömas och inte något annat.

Länk

20140622

Brev från avelskommittén i SÄK.

Vikten av att vi rapporterar in sjukdomar och defekter på våra hundar.

Länk

20130324

Skäll inte på hunden

Kanske inte bokstavligt talat men Svenska Kennelklubben, SKK, drar nu igång
kampanjen "Skäll inte på hunden" som riktar sig till landets alla hundägare
– kampanjen har som syfte och mål att öka hundägaransvaret och minimera
inskränkningar och förbud i att äga hund. Se artikel

 

20120717

Tolkning av avelparagraf

På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har Avelskommittén utarbetat en vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2 , Avelsetik. Se artikel

20120713

SKK stödjer INTE gula bandet

Gula bandet: en signal för allmänheten att du inte vill att de gå fram till din hund. SKK anser att: "Banden kan misstolkas av både hundägare och allmänhet. Det finns en stor risk att de hundägare som väljer att inte använda bandet, eller inte vet om att det finns, blir utsatta för en allmänhet som kastar sig över en försvarslös hund." Se artikel

20120712

Varför dömer domare olika?

Det är inte ett officiellt meddelande från SKK. Men SKK delar uppfattningen att det alltid är viktigt att få ut information som engagerar många. Artikeln är skriven på förekommen anledning, då många undrar! Se artkel

Hans Rosenberg SKK