Pressklipp

Gamla artiklar

Boken

- Bäcklin

Åter till pressklipp

 

 

 

 

 

Boken om Hälleforshunden

 

Tack till alla köpare av boken om Hälleforshunden.

Första exemplaren av boken om Hälleforshunden packades lagom till hundutställningen och årstämman i Lycksele 2003. De var så färska att man kunde nästan ana att det luktade "contorta tall" av dem, blandat med avgaser från flygplanet. Man brukar tala om att komma i "grevens tid"

Med fumliga händer knäckte vi första lådan. Kom ihåg att första boken ur lådan är kassörens, säger Bo Tobiasson och så blev det. Andra boken blev ordförande Leif Gulins, sedan pytsades de ut efter gradbeteckning.

Nu har vi en bok om det som vi gemensamt kämpar för, nämligen Hälleforshunden.

Sedan presentationen i Lycksele har nu förflutet ett antal månader. Många har blivit uppringda av mig och långa intressanta, ja mycket intressanta samtal har utspelats. Med facit i hand kunde boken ha blivit en och en halv "tegelsten" tjock, om samtalen hade genomförts innan boken gick i tryck. Många erfarna och duktiga jägare har vid samtalen berättat om hur de upplevt Hälleforsarna.

Jag vill säga tack till alla som köpt boken, samtidigt säga ytterligare tack till alla som har hört av sig och lovordat boken.

När jag i nådens år 2004, närmare bestämt "Skottdagen", nedprentar dessa rader, finns det bara några tiotal böcker kvar till försäljning. Boken kommer aldrig att nytryckas i flera exemplar, så först till kvarn och så vidare.....

Hälsningar Nils Bäcklin

Återgå

 

Nils Bäcklin med sin bok