Jakt

 

Jaktprov utanför Sverige

Information från Jaktprovskommittén

Jaktprov
Information från Jaktprovskommittén / Nordisk Älghundunion

Järvsö 2004-11-12

Styrelsen och dataansvariga i lokalklubbar.
Svenska Älghundklubbens och Lokalklubbarnas Hemsidor på Internet .


Inrapportering till sitt hemland av jaktprov genomförda över gränserna av hundar från Sverige, Norge och Finland.
I Nordisk Älghundunion har beslut tagits att jaktprov genomförda i Norden skall inrapporteras till hundägarens hemland där hunden är registrerad för publicering i respektive klubbs medlemstidskrifter.

När jaktprov genomförs i Sverige av hundar registrerade och ägaren är från Norge och Finland skall kopia på proven samt även en fil via dator sändas till Svenska Älghundklubbens kansli snarast efter att provet är fastställt på kollegium. Detta skall utföras av dataansvarig i lokalklubben. Dessa prov kommer att sändas över till sitt hemland för publicering.


Vid jaktprov genomförda av Svenskregistrerade och Svenskägda hundar i Norge och Finland, skall en kopia på proven sändas till Svenska Älghundklubbens kansli för publicering i årsboken.
I första skedet är det lämpligt att hundägaren själv skickar in en kopia på provet till SÄK.s kansli. Detta kan även ske på jaktprov retroaktivt från tidigare år.

Ett dataprogram är beställt av Lars Tornevall för publicering av jaktprov genomförda i Norge och Finland i vår bok Älghunden av Svenskägda hundar.

Svenska Älghundklubben
Roland Persson/eu.

tillbaka